fbpx

Category: เกร็ดความรู้-เทคนิค

คุณสมบัติดอกยางที่ดี

6 จุดเช็ครถหมั่นตรวจช่วงหน้าฝน

ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ และเป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนน การสึกหรอขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาเป็นสำคัญ นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก

ก่อนออกเดินทางไกลทุกครั้ง ผู้ใช้รถทุกท่านควรที่จะทบทวนหรือศึกษาก่อนว่า มีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องเตรียมตัว ซึ่งรายละเอียด ก็ไม่ยากเลย

ยางรถยนต์นั้น มีหน้าที่สำคัญถึง 4 ประการ